SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dane osobowe
Zmiany dokonał: Andrzej Antosz
Data zmiany: 2019-07-17
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa poradni:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Osoba kierująca

Krystyna Parzybut

Telefon:

43 8294013 wew 343


POWRÓT DO STRONY