Historia szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Andrzej Antosz   |  Data wpisu: 2013-10-17  |  Data wytw.: 2013-10-17
Drukuj
Szpital Psychiatryczny w Warcie utworzony został 29 lipca 1908 roku przez Radę Dobroczynności Publicznej Guberni Kaliskiej 

i urządzony w zrujnowanych zabudowaniach poklasztornych SS. i OO. Bernardynów. Początkowo miał charakter domu opiekuńczego, 
gdzie chorzy uzyskiwali podstawowe zabezpieczenie swoich potrzeb życiowych. Metodą terapeutyczną była izolacja od rodziny i świata 
zewnętrznego. Zakładem kierował lekarz miejski. 

Do 1914 roku bezpośredni nadzór nad Szpitalem sprawowała Rada Dobroczynności Publicznej w Kaliszu. 
W latach od 1915 do 1918 szpital pozostawał pod zarządem specjalnego Kuratorium. Opłatę za leczenie i pobyt ponosiły gminy 
i miasta, osoby prywatne i instytucje dobroczynne oraz państwo. 

Na mocy ustawy sejmowej z dnia 15.04.1921 roku o ratyfikacji traktatu pokojowego w Rydze wszelkie mienie i prawa majątkowe 
na terenie Rzeczypospolitej (w tym szpitala) stały się własnością Skarbu Państwa. W okresie międzywojennym Szpital został rozbudowany 
do 1000 łóżek. 

W 1930 roku odbył się w Warcie X Zjazd Psychiatrów Polskich. W 1933 Ministerstwo Opieki Społecznej nadało szpitalowi 
"prawo publiczności" i odtąd nosił nazwę "Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie" i uznany został za samowystarczalny. 
W tym okresie powstały budynki gospodarcze, administracyjny, garaże, służące szpitalowi do dzisiaj. Wprowadzono wiele nowoczesnych 
metod leczenia i postępowania terapeutycznego. 

Lata 1939 - 1945 to okupacyjna gehenna załogi i pacjentów. W 1940 roku hitlerowcy wymordowali 499 pacjentów a w 1941 roku 82. 
W 1945 roku w czasie działań frontowych Szpital zamieniono na szpital polowy. 

W historii Szpitala lata 80 i 90 to okres rozbudowy i modernizacji infrastruktury, co zaowocowało diametralnie zmienionymi 
warunkami pobytu i leczenia pacjentów. Były to lata przełomowe w funkcjonowaniu Szpitala. Wszystkie oddziały zostały wyremontowane 
i przystosowane do potrzeb nowoczesnej opieki psychiatrycznej. 

W roku 1990 doszło do podpisania umowy o współpracy między Szpitalem a Kliniką Psychiatrii i Neurologii w Lengerich, jej 
efektem jest okresowa wymiana pracowników różnych specjalności, co pozwala obu stronom zapoznać się z metodami leczenia. Partner 
niemiecki świadczy również pomoc materialną oraz finansową. 

Z dniem 30 września 1998 roku Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie przekształcił się w samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie:Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie.


Podmiot publikujący: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Zatwierdził do publ.: Z-ca Dyr. ds l. Monika Radziszewska Wytworzył: Andrzej Antosz
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 31330
Ilość dokumentów w dziale: 1