SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: Zmiana osoby
Zmiany dokonał: Andrzej Antosz
Data zmiany: 2017-06-16
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa działu:

Dział Żywienia

Funkcja:

Kierownik

Osoba:

Ewa Piniarska

Telefon:

43 82-94-013 w. 214

Fax:

---

Email:

---


POWRÓT DO STRONY