SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: Zmiana nazwy
Zmiany dokonał: Andrzej Antosz
Data zmiany: 2017-06-16
Poniżej znajduje się poprzednia treść:

Centrum Psychiatryczne w Warcie

Pełna nazwa: Centrum Psychiatryczne w Warcie
Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Sieradzka 3
Kod: 98-290
Miejscowość: Warta
Gmina: Warta
Powiat: sieradzki
Województwo: łódzkie
Telefon centrala: (43) 8294013
Telefon sekretariat: (43) 8294013
Fax sekretariat: (43) 8294748
Adres strony BIP: bip.szpitalwarta.regiony.pl
Adres e - mail: szpitalwarta@szpitalwarta.pl
Adres strony www:
www.szpitalwarta.regiony.pl
NIP: 827-18-31-912
REGON: 001129641
KRS: 0000102817

POWRÓT DO STRONY