SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: Zmiana osoby kierującej
Zmiany dokonał: Andrzej Antosz
Data zmiany: 2015-02-27
Poniżej znajduje się poprzednia treść:
Nazwa poradni:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Osoba kierująca

Katarzyna Kapiec

Telefon:

43 8294013 wew 343


POWRÓT DO STRONY